OPLODNENIE A UHNIEZDENIE VAJÍČKA

Oplodnenie a uhniezdenie vajíčka

Ak dôjde k oplodneniu vajíčka a jeho uchyteniu v maternici, pokračuje žlté teliesko v produkcii progesterónu potrebného na výživu zárodku až dovtedy, než sa kompletne vytvorí a začne fungovať placenta, čo býva na začiatku druhého trimestra. V 10.-13. týždni tehotenstva je už placenta dotvorená a preberá funkciu žltého telieska v tvorbe estrogénu a progesterónu.
 

Ak k oplodneniu vajíčka nedôjde, žlté teliesko sa rozpadne približne o dva týždne. To spôsobí pokles hladiny progesterónu vedúci k menštruačnému krvácaniu a k začiatku nového cyklu.